تحلیل‌گری مالی

گروهی متشکل از افراد با تجربه در حوزه تحلیل و معامله‌گری